02/460-17-73

Copyright © 2016  Spletna stran Actio Securitas - AS Hidroteh d.o.o., Cesta k Tamu 12, 2000 Maribor, Slovenija
info@ashidroteh.si


Varovanje

Podjetje se ukvarja s fizičnim in tehničnim varovanjem. Leta 2008 nam je Ministrstvo za notranje zadeve dodelilo licenco za varovanje ljudi in premoženja.

V kolikor ne izpolnjujete kvote za zaposlovanje invalidov lahko s poslovnim sodelovanjem z našim podjetjem izkoristite zakonsko rešitev nadomestne izpolnitve kvote.